Update

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนจบ)

08 กันยายน 2013
พนักงานประเภทใดที่องค์กรควรธำรงรักษาไว้  การสรรหา คัดเลือก อบรม และธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร แม้การสรรหา คัดเลือกและอบรมจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่การธำรงไว้กลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า เพราะในสามขั้นตอนแรกดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่พนักงานต้องการและมีความจำเป็นเพื่ออยู่กับองค์กร

สงครามกับชีวิต (ตอนแรก)

16 สิงหาคม 2013
            เมื่อเอ่ยถึง ‘สงคราม’ หลายคนคงคุ้นเคยกับความหมายของมันเป็นอย่างดี คนรุ่นคุณปู่คุณย่าเคยเผชิญกับภัยสงครามมาแล้วหลายครั้ง และไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตนเองและประเทศชาติอีกเลย เพราะผลสุดท้ายของสงครามก็คือ การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เชื่อว่าทุกคนไม่อยากที่จะเสียของที่เรารักไป

จากใจสู่ใจ (ตอนที่ 15)

05 สิงหาคม 2013
Same-Day Discharge After Percutaneous Coronary Intervention: A Meta-Analysis โดย Brayton KM, Patel VG, Stave C, et al. ตีพิมพ์ใน J Am Coll Cardiol 2013,62(4):275-285 เป็นการศึกษาผลของการจำหน่ายผู้ป่วยในวันเดียวกับที่ทำ PCI ทำเป็น meta-analysis

การรักษาทุนมนุษย์ (ตอนแรก)

01 สิงหาคม 2013
ในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน เพื่อทำให้องค์กร “แข็งแกร่ง” และสามารถ “แข่งขัน” กับองค์กรอื่นๆในยุคโลกาภิวัฒน์ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ความแข็งแกร่งขององค์กรขึ้นกับ ทุนหรือทรัพย์สินที่จับต้องหรือนับได้

จากจานบินสู่กระทงหลงทาง

13 กรกฏาคม 2013
                คุณวินัยและคุณสุวิมลสองสามีภรรยามาพบผมเมื่อหลายปีก่อน ทั้งสองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่คุณวินัยเป็น เบาหวานและไตไม่ค่อยดีร่วมด้วย ทั้งคู่ยังไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เพราะต้องคุมโรงงานที่อุตสาหะสร้างและดูแลมากว่า 50 ปี “ลูกๆก็พอช่วยตนเองได้แล้ว” คุณสุวิมลเล่าให้ฟัง

ความเครียดจากการทำงาน

06 กรกฏาคม 2013
การค้นหาและประเมินความเครียดของบุคลากรความเครียดในที่ทำงานมักเริ่มจากความเครียดส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้เป็นหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและประเมินความรุนแรงของความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
Q&A

Cardio OK no 16

08 กันยายน 2013

Cardio OK no 16: ผู้ป่วยชายอายุ 75 ปี เป็นความดันโลหิตสูง หัวห้องบนเต้นผิดจังหวะมาตั้งแต่อายุ 65 ปี ได้ lanoxin, amlodipine และ dichlortide สบายดีมาตลอด 3 เดือนมานี้เท้าบวม ได้ furosemide 40 mg./day มาตลอด 3-4 วันมานี้ไม่สบาย กินอาหารไม่ค่อยได้ ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 1 วันมานี้เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ ECG ที่ ER เป็นดังรูป

Tips

พ่อแม่ทุกคนล้วนรักลูกอยากให้ลูกได้ดี อยากให้ลูกเก่ง เป็นคนดีมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น จนบ่อยครั้ง เห็นลูกเป็นเสมือนสิ่งไม่มีชีวิต อยากให้เป็นอะไรก็พยายามผลักให้เป็นไปตามที่ตนเองอยากได้ จนเกิดศึกชิงลูก พ่อชอบอย่าง แม่ชอบอีกอย่าง ต่างคนต่างอยากได้ลูกที่มีลักษณะอย่างที่ตนเองชอบและคิดว่าดี ไม่เคยถามลูกเลยว่า เขาต้องการอะไร พ่อแม่ต้องไม่ลืมว่า  ลูกก็เป็นคนเหมือนกัน มีชีวิต มีจิตใจ มีอารมณ์ มีความคิด มีความชอบไม่ชอบเหมือนพ่อแม่เช่นกัน ต้องไม่ลืมที่จะให้ลูกมีอิสระในความคิดและการกระทำสำหรับเลือกชีวิตเขาเอง ตอนเป็นเด็กแรกคลอด ลูกต้องการให้พ่อแม่มาช่วยเหลือในทุกเรื่องและตลอดเวลา พอโตขึ้นความต้องการนั้นก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ เพราะเขาถูกอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง สังคม เกิดการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการดูแลช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นๆ และเมื่อโตขึ้น เขาอยากที่จะไปช่วยคนอื่นๆเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อแสดงความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ให้เป็นที่ยอมรับและนับถือ วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่เริ่มเหินห่างพ่อแม่ และไปใกล้ชิดคบเพื่อนฝูงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะลูกไม่สามารถค้นหาการยอมรับนับถือจากครอบครัวได้ เพราะพ่อแม่มีประสบการณ์และทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากกว่าลูกในทุกด้าน ลูกจึงต้องไปค้นหาการยอมรับนับถือจากคนภายนอกครอบครัว เช่น จากครูบาอาจารย์และเพื่อนฝูง ด้วยความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่และดีกว่าเพื่อนฝูง กับครูบาอาจารย์ก็ด้วยการเรียน การรับใช้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย กับเพื่อนฝูงก็จะใช้ด้านการเรียน การเอาใส่ดูแล ปลอบใจและวิธีการต่างๆ จนวัยรุ่นบางคนต้องกลายเป็นนักเลง ติดบุหรี่ ติดยา เสียเนื้อเสียตัว เพราะต้องการการยอมรับนับถือนั่นเอง

Links
 
© 2011-2012 All Contents are copyright reserved by CardioOK
Design by MEALphotography.com